Eine nähere Beschreibung zu den jeweiligen Kursen

 

Rehasportkurse:

Rehasport

Reha Lymphe

Wirbelsäule

Osteoporose Rehasport

Rheuma Rehasport

Hockergymnastik

Power Reha Gymnastik

Beckenboden Frauen/ Männer

Reha Lungensport

 

Selbstzahlerkurse:

Geräte Aktiv

Functional Circle/ Functional Training

Pilates

Faszientraining

Power Jump Fitness (nachher Jumping Fitness)

Wirbelsäulengymnastik

Yoga

Power Workout

Rückenfit

Tanz dich fit

Swing Fit

 

 

§ 20 Präventionskurse:

§ 20 SGB Präventionskurs

Reha aktiv – Männchen